Aktuality

15.09.2017 10:54

Nový akční magazín

Více »
24.05.2017 12:33

Poloviční hmotnost, maximalní produktivita. Nové RT úhlové brusky

Nové úhlové brusky, které zvládnou to samé, co velké úhlové brusky, ale s výrazně nižší váhou a výkonem až 1.900 wattů.

Více »

VIP zóna


Právní pokyny

Právní pokyny
© Copyright 2016 Metabowerke GmbH (Metabo)

Podmínky použití

Tato informační a komunikační služba je poskytována firmou Metabo s.r.o.
S tímto přístupem uživatel přijímá následující podmínky použití bez omezení:

Copyright - Všechna práva vyhrazena.

Poskytnuté informace na této webové stránce (text, obrázky, grafika, animace, multimediální objekty a rozložení) podléhá autorskému právu a dalším zákonům na ochranu osobních údajů.

Obsah těchto stránek nesmí být kopírován, měněn nebo poskytovány třetím osobám bez souhlasu firmy Metabo. Zejména duplikáty, překlady, skladování a zpracování v jiných elektronických médiích nejsou povoleny.

Některé stránky obsahují obrázky, text nebo mediální objekty, které jsou předmětem ochrany autorských práv třetích stran.

Obchodní značky

Není-li uvedeno jinak, všechny značky na webových stránkách jsou ochrannými známkami společnosti Metabo. To platí zejména pro názvy Metabo značek, značek loga, firemních log a dalších emblémú. Tyto značky a konstrukční prvky použité na těchto webových stránkách jsou duševním vlastnictvím Metabowerke GmbH, Německo.

Informace na těchto webových stránkách byly vytvořeny pečlivě. Přesto nemůžeme zaručit přesnost a správnost těchto informací.

Proto Metabo je vyloučeno z jakékoliv odpovědnosti vůči škodám, které by mohly vzniknout přímo nebo nepřímo z použití informací na těchto stránkách.

Metabo s.r.o. je odpovědné pouze z takových škod, v souvislosti s užíváním této internetové nabídky, které byly způsobeny úmyslně, nebo z nedbalosti.