Aktuality

15.09.2017 10:54

Nový akční magazín

Více »
24.05.2017 12:33

Poloviční hmotnost, maximalní produktivita. Nové RT úhlové brusky

Nové úhlové brusky, které zvládnou to samé, co velké úhlové brusky, ale s výrazně nižší váhou a výkonem až 1.900 wattů.

Více »

VIP zóna


Elektroodpad

Dnem 13.8.2005 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech.
Na základě navázané spolupráce se společností Elektrowin a.s. proběhlo v lednu tohoto roku jednání se zástupci výrobců a dovozců elektronářadí, kde se mezi hlavními kroky rozhodlo o následujícím:

  • příspěvek na elektrozařízení je již zahrnut v ceně stroje
  • a to tak, že příspěvek je vypsán na daňovém dokladu ve znění: Cena prodávaného elektrozařízení je včetně PHE. PHE pro elektrické a elektronické nástroje je 8,40 Kč (bez DPH);PHE pro malé domácí spotřebiče-vysavače: 29,41Kč. Povinnosti výrobce vyplývající z novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou plněny prostřednictvím Elektrowin a.s.

Společnost Metabo s.r.o. sděluje, že výrobky uváděné na společný trh EU po 1.7.2006 splňují kritéria ustanovení direktivy 95/2002/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, která byla implementována do § 37j, odst. 3zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a přílohy č. 5, vyhlášky č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nákladní s elektrozařízeními a elektroodpady.